แพทย์จีน เจิ้ง เหลียง ฮ่าว

แพทย์จีน เจิ้ง เหลียง ฮ่าว

แพทย์จีน เจิ้ง เหลียง ฮ่าว
鄭良好  资深中醫師 
TCM. Dr. Zheng Liang Hao

เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ พจ.169


ประสบการณ์ในการรักษา
รักษาโรคอายุรกรรมทั่วไป เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคที่เกิดจากภูมิแพ้ต่าง ๆ รูมาตอยด์ โรคเก๊าท์ โรคบุรุษเวช - นารีเวช มีบุตรยาก วัยทองในหญิงชาย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ

消化系統疾病、過敏性疾病、類風濕病、痛風、不孕不育、男科-婦科疾病、男女更年期及普通內科、糖尿病、高-低血压、心脏疾病。

Gastrointestinal diseases, Allergic Diseases, Rheumatoid, Gout, Infertility, Men's and Women's Gynecology Diseases, Andropause, Menopause ,General Internal Medicine, Diabetes, High-Low blood pressure, Heart disease.

 

การศึกษา
หมอจีน เจิ้ง เหลียง ฮ่าว สืบทอดการเป็นหมอจีนมาจากบรรพบุรุษ และยังเป็นอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในด้านการวินิจฉัยโรคและการตรวจรักษาโรคโดยใช้ตำรับยาจีน
出生中醫世家,師從名醫。
Chinese doctors inherited from their ancestors and famous TCM doctors.

ภาษา
ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาจีน-แต้จิ๋ว

Language Spoken
Chinese language, Thai language and Chaozhou (Teochew) language

 

(ประจำสาขากรุงเทพฯ)

ตารางออกตรวจ

ห้องตรวจ405
วันที่ออกตรวจวันจันทร์  วันพฤหัสบดี วันเสาร์
เวลาออกตรวจ08.00 น. - 16.00 น.
วันหยุดวันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ วันอาทิตย์

(BANGKOK BRANCH)

Room No.405
Work DayMonday  Thursday Saturday 
Time8:00 am. - 4:00 pm.
Day offTuesday Wednesday Friday Sunday

(曼谷分院)

診室405
工作時間周一、 周四、 周六
時間08:00 - 16:00 時
休假日周二、周三、 周五、 周日