สัมมนาการฝังเข็มรักษาโรคของศีรษะและใบหน้า

最終更新: 2021-02-23  |  2281 ビューアー  | 

สัมมนาการฝังเข็มรักษาโรคของศีรษะและใบหน้า

คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ Tianjin University ,China จัดงานสัมมนาแห่งปี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย "การฝังเข็มรักษาโรคของศีรษะและใบหน้า" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ หวังเว่ย (Prof.Wang Wei) รองหัวหน้าคณะกรรมการประชุมจุดฝังเข็มของสมาคมฝังเข็มแห่งประเทศจีน ผู้นำด้านการฝังเข็มและผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความสำเร็จทางการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ 


นอกจากนี้อาจารย์หวังเว่ย เป็นผู้บูรณาการวิธีการสอนตามหลักทฤษฎีและการรักษาทางคลินิกฯเข้าด้วยกัน ในการรักษาทางคลินิกมีความเชี่ยวชาญในการใช้การฝังเข็มร่วมกับยาจีนรักษาโรคปวดต่างๆ ความผิดปกติทางระบบประสาทและอาการทางจิตประสาท โรคหลอดเลือดหัวและสมอง โรคทางนรีเวช โรคทางระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น และยังมีประสบการณืเฉพาะทางในการฝังเข็มรักษาโรคต่อมลูกหมากโต ภาวะมีบุตรยาก อัมพาตสมองในเด็ก และฝังเข็มร่วมกับยาจีนเพื่อปรับสภาวะสมดุลของร่างกาย (Sub Health)


ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

โดยผู้เข้าอบรมสัมมนาในครั้งนี้เป็นแพทย์จีน นักศึกษาแพทย์จีน แพทย์แผนปัจจุบัน และบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

 

 

  

 

 

 

 

 

 


This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users. This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users.