ทีมเภสัชฯสาธิตวิธีการแปรรูปสมุนไพรจีน (เผาจื้อ 炮制 ) 

最終更新: 2021-02-23  |  2692 ビューアー  | 

ทีมเภสัชฯสาธิตวิธีการแปรรูปสมุนไพรจีน (เผาจื้อ 炮制 ) 

คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นำโดย นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ และคณะสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกิจกรรมการสาธิตวิธีการแปรรูปสมุนไพรจีน (เผาจื้อ 炮制 )  โดยทีมงานฝ่ายเภสัชกรรม คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน  ณ หัวเฉียวศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร (คลังยาศรีสมาน) อ.ศรีสมาน จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users. This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users.