ทีมเภสัชฯสาธิตวิธีการแปรรูปสมุนไพรจีน (เผาจื้อ 炮制 ) 

ทีมเภสัชฯสาธิตวิธีการแปรรูปสมุนไพรจีน (เผาจื้อ 炮制 ) 

คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นำโดย นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ และคณะสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกิจกรรมการสาธิตวิธีการแปรรูปสมุนไพรจีน (เผาจื้อ 炮制 )  โดยทีมงานฝ่ายเภสัชกรรม คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน  ณ หัวเฉียวศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร (คลังยาศรีสมาน) อ.ศรีสมาน จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562