โรคพาร์กินสันกับการรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนจีน

โรคพาร์กินสันกับการรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนจีน

帕金森病中医药治疗探索
การรักษาโรคพาร์กินสันด้วยแพทย์จีน
Chinese medicine in treatment of Parkinson's disease

广东省中医院帕金森专科       雒晓东
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์จีน ลั่ว เสี่ยว ตง
แพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคพาร์กินสัน
แห่งโรงพยาบาลการแพทย์แผนจีน ประจำมณฑลกวางตุ้ง
แปลและเรียบเรียงโดย  แพทย์จีน ปณิตา กาสมสัน