ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน

最終更新: 2021-02-23  |  2024 ビューアー  | 

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมการปฏิบัติงานทางคลินิกฯและการจัดการด้านคลังยาสมุนไพรจีนในประเทศไทย ณ หัวเฉียวศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users. This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users.