ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว (คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน) ไปออกบูธร่วมกิจกรรมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 "กัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ" ระหว่างวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2564 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยทางคลินิกฯบริการตรวจและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ (แมะชีพจร) ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลภาคประชาชนด้านการดูแลสุขภาพในสถานการณ์โรคระบาด การใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย รวมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หย่างเซิงที่เหมาะกับสภาวะสุขภาพของแต่ละคน สำหรับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง