ค้นพบ 2 รายการ จากคำว่า"P. polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara"