ค้นพบ 2 รายการ จากคำว่า"Paris polyphylla Smith var. yunnanensis (Franch.) Hand.-Mazz."