ค้นพบ 2 รายการ จากคำว่า"clear the heat and downbeat fire"