งานวิชาการและการฝึกอบรม

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาภาษาหมอจีน เพื่อรับฟังข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ จากหมอจีน ธันย์ชนก เอื้อธรรมมิตร

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาภาษาหมอจีน เพื่อรับฟังข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ จากหมอจีน รติกร อุดมไพบูลย์วงศ์

ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจและกำลังหาวิธีการรักษาสิว เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาภาษาหมอจีน ในหัวข้อ "รักษาสิว สไตล์แพทย์จีน"

“การใช้ยาสมุนไพรจีนและหัตถการในการรักษาโรคทางกระดูก” โดย ศาสตราจารย์แพทย์จีนหวัง เหอ หมิง (Prof. Wang He Ming)

ในแนวทางการรักษาโรคควบคู่กับแผนปัจจุบันของการแพทย์แผนจีนนั้น สามารถรักษาร่วมกันแบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างพลังงานชีวิตและยืดอายุให้แก่ผู้ป่วย

โดย ศาสตราจารย์แพทย์จีนหวัง เหอ หมิง (Prof. Wang He Ming) แพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคกระดูก ด้วยหัตถการแบบแพทย์แผนจีนและแบบหนานเส้าหลิน

วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 วิทยากรโดย แพทย์จีน หลิน ซือ จื้อ วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.  ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 หัวเฉียวแพทย์แผนจีน (กรุงเทพฯ) สอบถามรายละเอียด โทร.02 223 1111 # 102