พิธีลงนามความร่วมมือด้านการแพทย์แผนจีนกับ Longhua Hospital Shanghai University of TCM ,China

Last updated: 22 Jul 2022  |  2361 Views  | 

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการแพทย์แผนจีนกับ Longhua Hospital Shanghai University of TCM ,China

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวร่วมกับ Longhua Hospital Shanghai University of TCM สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้ได้ลงนามความร่วมมือ และพิธีเปิด "ศูนย์บริการการแพทย์แผนจีนและสมุนไพร"
ณ อาคารแพทย์จีน คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สำนักงานกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาพิธีเปิดศูนย์บริการการแพทย์แผนจีนและสมุนไพร ได้รับเกียรติจาก นายหลี่ ชุนหลิน อุปทูตและกงสุลใหญ่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย 
นาย เซียวเจิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลงหัว  เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยตัวแทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์  และ นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์  ผู้อำนวยการคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน  

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์แผนจีนและสมุนไพร เป็นส่วนหนึ่งภายใต้ โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road) เพื่อยกระดับมาตรฐานการแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรจีนในประเทศไทย  อันเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เพื่อพัฒนางานบริการด้านการแพทย์แผนจีนอันเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขในประเทศไทย 


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy