งานวิชาการและการฝึกอบรม

อาหารมีสรรพคุณในการบำบัดรักษาร่างกายเฉกเช่นเดียวกับยา นอกจากจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและเพิ่มพลังต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บตามธรรมชาติแล้ว ยังมีความสำคัญในด้านที่เป็นยาอีกด้วย

คณะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแพทย์จีน

งานสัมมนาแห่งปีเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย "การฝังเข็มรักษาโรคของศีรษะและใบหน้า" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ หวังเว่ย (Prof.Wang Wei)

โดยศาตราจารย์ หวัง เว่ย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน และแปลบรรยายภาษาไทยโดยแพทย์จีน กนิษฐา ใจเย็น แผนกฝังเข็ม หัวเฉียวแพทย์แผนจีน

“การใช้ยาสมุนไพรจีนและหัตถการในการรักษาโรคทางกระดูก” โดย ศาสตราจารย์แพทย์จีนหวัง เหอ หมิง (Prof. Wang He Ming)

โดย ศาสตราจารย์แพทย์จีนหวัง เหอ หมิง (Prof. Wang He Ming) แพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคกระดูก ด้วยหัตถการแบบแพทย์แผนจีนและแบบหนานเส้าหลิน