โครงการอบรมระยะสั้น การรักษาโรคกระดูกด้วยศาสตร์การแพทย์จีน  

Last updated: 2 ก.ค. 2567  |  6528 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการอบรมระยะสั้น การรักษาโรคกระดูกด้วยศาสตร์การแพทย์จีน  

คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน จัดอบรมพิเศษในโครงการอบรมระยะสั้น การรักษาโรคกระดูกด้วยศาสตร์การแพทย์จีน

 

“การใช้ยาสมุนไพรจีนและหัตถการในการรักษาโรคทางกระดูก”

วิทยากร โดย ศาสตราจารย์แพทย์จีนหวัง เหอ หมิง (Prof. Wang He Ming)

 วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาโรคกระดูกด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และลดระยะเวลาในการรักษา

          โดยกิจกรรมนี้ ได้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่  8-10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 ณ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นแพทย์จีน นักศึกษาแพทย์จีน หมอจีนที่มีและยังไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ที่สนใจ
          ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” หรือ “Aged Society” ปัจจุบันได้กลายเป็นประเด็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ  และคาดว่าจะยิ่งมีอัตราสูงมากขึ้นในอนาคต ในสังคมที่มีผู้สูงอายุจำนวนมากปัญหาหนึ่งที่จะตามมาก็คือ ปัญหาสุขภาพนั่นเอง  เมื่อมีอายุมากขึ้นสุขภาพจะเริ่มเสื่อมโทรมและมีโรคต่างๆ เช่น โรคกระดูกพรุน หมอนรองกระดูกเสื่อม โรคไขข้อต่างๆ เป็นต้น

          ในวิถีชีวิตของคนเรามีความสัมพันธ์กับโรคทางกระดูกและไขข้ออย่างชัดเจน นั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนในปัจจุบันเจ็บป่วยเป็นโรคทางไขข้อเสื่อม โรคทางกระดูกสันหลัง ภาวะบาดเจ็บที่ต่างจากปัญหากระดูก ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเป็นปัญหาที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราอย่างมาก แต่ในปัจจุบันยังขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ทางด้านการรักษาโรคกระดูก ทำให้ไม่เพียงพอต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพด้านโรคกระดูกต่างๆที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

          หัวเฉียวแพทย์แผนจีน จึงได้เห็นถึงปัญหาทางสุขภาพของคนในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการอบรมวิชาการทางด้านการรักษาโรคกระดูกด้วยศาสตร์การแพทย์จีน เพื่อให้หมอจีนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคนิคการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเผยแพร่ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนจีนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

         การรักษาโรคกระดูกด้วยการแพทย์จีน เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับภาวะอาการที่เกี่ยวเนื่องกับกระดูก เอ็น กล้ามเนื้อ ที่มีการบาดเจ็บและรวมไปถึงโรคต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งแผนกออร์โธปิดิกส์แผนจีนนั้นมีประวัติอันยาวนานสืบทอดต่อกันมา และเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนจีน ซึ่งมีต้นแบบในการรักษาทางออร์โธปิดิกทั้งในประเทศจีนและทั่วโลก

          เพื่อคำนึงถึงปัญหาการรักษาโรคทางกระดูกและไขข้อ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจึงได้พิจารณาเห็นควรจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยะภาพการรักษาให้แก่แพทย์จีน ตลอดจนเพื่อให้เป็นทางเลือกในการรักษาแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้