ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

คณะผู้บริหารและคณะแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช เยี่ยมชมหัวเฉียวศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร ณ อาคารคลังยา อ.ศรีสมาน จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561