อี้อี่เหริน (薏苡仁) - ข้อมูลสมุนไพรจีน

อี้อี่เหริน (薏苡仁)  - ข้อมูลสมุนไพรจีน

อี้อี่เหริน (薏苡仁) คือ เนื้อในเมล็ดสุกแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coix lacryma-jobi L. var. mayuen (Romen.) Stapf วงศ์ Poaceae (Graminae)

ชื่ออื่น ๆ  
ลูกเดือย (ไทย) อี้อี่เหริน (จีนกลาง) อี้อี๋ยิ้ง (จีนแต้จิ๋ว) Coix seed, Coicis Semen


ฤทธิ์ของยาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนจีน
รสหวาน จืด มีฤทธิ์เย็น เข้าสู่เส้นลมปราณม้าม กระเพาะ ปอด
1. อี้อี่เหริน : ขับปัสสาวะ และความชื้น ระงับปวด ขับหนอง ขับพิษ สลายก้อน

2.ฝูเฉ่าอี้อี่เหริน และ เฉ่าอี้อี่เหริน : มีฤทธิ์สุขุมมากขึ้น บำรุงม้ามและระงับอาการท้องเสียได้ดี


ฤทธิ์ของยาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
รสมันเย็น แก้หลอดลมอักเสบ แก้ปอดอักเสบ ขับปัสสาวะ แก้น้ำคั่งในปอด นำมาหมักด้วยแอลกอฮอล์ ใช้รักษาโรคข้ออักเสบ เนื้อในเมล็ด ใช้เป็นอาหารบำรุงกำลังสำหรับคนฟื้นไข้


ขนาดและวิธีใช้  ต้มรับประทาน 9-30 กรัม


* ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวังในการใช้ *
-เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของคลินิกหัวเฉียวแผนแพทย์จีน
ใช้เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชน
ห้ามคัดลอกในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี