โรคระบบบุรุษเวช-นรีเวช ที่รักษาได้ด้วยวิธีแพทย์แผนจีน

Last updated: 10 ต.ค. 2566  |  8759 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรคระบบบุรุษเวช-นรีเวช ที่รักษาได้ด้วยวิธีแพทย์แผนจีน

กลุ่มอาการ และภาวะผิดปกติทางบุรุษเวช-นรีเวช ที่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการแพทย์แผนจีนเห็นผลได้อย่างชัดเจน 
Abnormal emission and sexual dysfunction Impotence
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 
สาเหตุเกิดจากไฟจากมิ่งเหมิน อ่อนแอ ตับและไตพร่อง หรือเกิดจากความกลัวความเครียด ทำให้องคชาตไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวไม่ได้นาน ไม่สามารถสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดได้ เป็นโรคที่สังกัดโรคเสื่อมถอย


Seminal turbidity (disease)
ต่อมลูกหมากอักเสบ 
มีอาการสำคัญคือหลังจากปัสสาวะแล้วจะมีน้ำสีขาวหยดออกมา ปัสสาวะไม่คล่อง ปวดถ่วงที่ท้องน้อย เจ็บหรือระคายในลำกล้อง แต่ปัสสาวะกลับไม่ขุ่น เป็นโรคที่สังกัดโรคของระบบไตที่เกิดจากความร้อนชื้นไหลเทลงล่าง ร่างกายมีภาวะอินพร่องไฟกำเริบ ถุงอสุจิอุดตัน


Seminal emission (disease)
น้ำกามเคลื่อน หรือ น้ำกามเคลื่อนเอง
เป็นภาวะที่ไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ก็มีน้ำอสุจิเคลื่อนออกมาเอง เกิดขึ้นมากกว่า 4 ครั้งในหนึ่งเดือน สาเหตุเกิดจากไตไม่สามารถทำการเก็บกักได้ตามปกติ เป็นโรคที่สังกัดการเก็บกักไม่ดีPremature ejaculation (disease)
หลั่งเร็ว 
เป็นภาวะที่เมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วมีการสอดใส่องคชาตเข้าไปไม่ถึง 1 ซม. ก็เกิดการหลั่งน้ำอสุจิ ทำให้ไม่สามารถมีชีวิตทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นปกติ เป็นโรคที่สังกัดการเก็บกักไม่ดี เกิดจากชี่ของไตไม่เข้มแข็ง


Abnormal menstruation Menstrual irregularities
ประจำเดือนผิดปกติ 
หมายถึงความผิดปกติเกี่ยวกับรอบของการมีประจำเดือน ปริมาณของประจำเดือนที่มา ตลอดจนสีและลักษณะของประจำเดือน ภาวะประจำเดือนผิดปกติที่พบบ่อย ได้แก่ ประจำเดือนมาเร็วกว่าปกติ มาช้ากว่าปกติ คลาดเคลื่อน มามาก มาน้อย


Advanced menstruation
ภาวะประจำเดือนมาเร็วกว่าปกติ 
เป็นภาวะที่ประจำเดือนมาเร็วกว่ากำหนดเป็นเวลา 7 วันขึ้นไป ติดต่อกัน 2 รอบ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะชี่พร่อง ระบบชงเริ่นไม่แข็งแรง หรือร่างกายมีภาวะร้อนกระทบระบบชงเริ่น ทำให้มดลูกเก็บกักเลือดไว้ไม่ได้ตามปกติ


Delayed menstruation
ประจำเดือนมาช้ากว่าปกติ 
เป็นภาวะประจำเดือนมาช้ากว่ากำหนด 7 วันขึ้นไป ติดต่อกัน 2 รอบ สาเหตุเกิดจากภาวะไตพร่อง เลือดพร่อง ระบบชงเริ่นอ่อนแอ หรือเกิดจากเลือดมีภาวะเย็น ชี่ติดค้าง เสลดและความชื้นอุดกั้นเส้นชงและเริ่น


Menstruation at irregular interval
ประจำเดือนคลาดเคลื่อน 
เป็นภาวะที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ ได้แก่ มาก่อนกำหนดหรือมาหลังกำหนดเป็นเวลา 7 วันขึ้นไป สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะชี่ของตับติดขัด ไตพร่อง การทำงานของชงและเริ่นเสียสมดุล เลือดในมดลูกไหลซึมออก


Scant menstruation
ประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ 
เป็นภาวะที่ปริมาณเลือดประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติ กระทั่งมาเป็นหยดแล้วก็หายไป หรือวันที่มีประจำเดือนไม่ถึง 2 วัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายขาดสารจิงและเลือด มดลูกขาดเลือดมาหล่อเลี้ยง หรือเส้นลมปราณติดขัดทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก


Profuse menstruation
ประจำเดือนมามากกว่าปกติ 
เป็นภาวะที่ปริมาณเลือดประจำเดือนมามากกว่าปกติ ในขณะที่ระยะรอบและจำนวนวันที่มาปกติ สาเหตุส่วนใหญ่จากร่างกายมีภาวะชี่พร่องระบบชงเริ่นไม่เข้มแข็ง หรือมีความร้อนเข้าสู่ระบบชงเริ่นกระตุ้นให้เลือดออก


Other abnormal menstruation
Flooding
เลือดออกทางช่องคลอดมาก 
มีเลือดออกทางช่องคลอดในเวลาที่ไม่ใช่เป็นประจำเดือน ซึ่งอาจออกในปริมาณมาก หากมีอาการรุนแรงและมีเลือดปริมาณมากเรียกว่า“การตกเลือด” สาเหตุของโรคส่วนใหญ่เกิดจากภาวะร้อนในเลือด ภาวะร้อนชื้น ชี่พร่อง เลือดคั่ง หรืออุบัติเหตุ


Spotting
เลือดออกทางช่องคลอดกะปริดกะปรอย มีเลือดออกกะปริดกะปรอยไม่หยุด
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะชี่พร่อง เลือดคั่ง ระบบชงและเริ่นสูญเสียความสามารถในการควบคุมเลือด


Prolonged menstruation
ประจำเดือนมานานกว่าปกติ มีประจำเดือนติดต่อกันมากกว่า 7 วันขึ้นไป จนกระทั่งมากะปริดกะปรอยเป็นเวลาเกือบครึ่งเดือนจึงค่อยหมดไป ในขณะที่ระยะรอบของประจำเดือนค่อนข้างปกติ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะอินพร่องทำให้ภายในร่างกายเกิดความร้อน ชี่พร่องทำให้ไม่สามารถควบคุมเลือด หรือมีก้อนเลือดอุดกั้นเส้นชงและเริ่น เลือดเดินออกนอกระบบ

Intermenstrual bleeding
เลือดออกกลางรอบประจำเดือน 
หมายถึงมีเลือดออกจากช่องคลอดในปริมาณเล็กน้อยในช่วงตรงกลางของการมีประจำเดือนแต่ละรอบ ซึ่งเป็นระยะไข่ตก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะเลือดพร่องและความร้อนเข้าสู่ระบบเลือด หรือมีภาวะชี่ของตับติดค้างแล้วทำให้เกิดความร้อนขึ้น ความร้อนชื้นติดค้าง มดลูกแปรปรวน


Amenorrhea
ประจำเดือนไม่มา 
พบในสองกรณี กรณีแรกพบในสตรีที่มีอายุครบ 18 ปีแล้ว แต่ประจำเดือนยังไม่มา กรณีที่สอง เป็นสตรีที่เคยมีประจำเดือนมาตามปกติ แต่ประจำเดือนขาดเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป โดยไม่มีการตั้งครรภ์ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากตับและไตอ่อนแอ ชี่และเลือดพร่อง อินพร่องทำให้ขาดเลือด มดลูกไม่มีเลือดไปเลี้ยง หรือเกิดจากเชื้อวัณโรคแทรกเข้ามดลูก ภาวะชี่ติดขัดเลือดคั่ง เสลดและความชื้นอุดกั้นเส้นชงและเริ่น


Dysmenorrhea
ปวดประจำเดือน 
เป็นอาการปวดท้องน้อยซึ่งอาจร้าวไปที่เอว ในบางรายอาจปวดรุนแรงจนหมดสติ ในระยะที่มีประจำเดือน ก่อนหรือหลังมีประจำเดือน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบทางอารมณ์ ถูกพิษภัยจากภายนอก การไหลเวียนในเส้นลมปราณชงและเริ่นติดขัด หรือเกิดจากร่างกายขาดจิงและเลือด มดลูกขาดเลือดมาหล่อเลี้ยง


Distending pain in the breasts during menstruation
คัดเต้านมขณะมีประจำเดือน 
ในระยะที่มีประจำเดือน หรือก่อนและหลังการมีประจำเดือนจะมีอาการตึงเจ็บที่เต้านม หรือมีอาการคันหรือเคืองที่หัวนม กระทั่งมีอาการเจ็บจนแตะไม่ได้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะชี่ของตับติดขัด เสลดและความชื้นอุดตัน


Moodiness during menstruation
อารมณ์แปรปรวนขณะมีประจำเดือน ในขณะที่มีประจำเดือน ก่อนหรือหลังการมีประจำเดือน จะมีอาการหงุดหงิด โมโหง่าย โศกเศร้าอยากร้องไห้ หรือเกิดอาการเครียดนอนไม่หลับตลอดทั้งคืน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากชี่ของตับติดขัด หรือความร้อนจากเสลดที่คั่งทำให้จิตใจไม่สงบ

Gynecological diseases
Vaginal discharge
ตกขาว 
เป็นอาการที่ช่องคลอดมีสิ่งคัดหลั่งออกมามากกว่าปกติ หรือมีสี ลักษณะ และกลิ่นผิดปกติ สาเหตุของโรคเกิดจากพิษภัยจากความเย็นและชื้นหรือร้อนชื้นไหลลงล่าง หรือถูกพิษภัยจากความร้อนแทรกเข้า หยางและชี่ของไตพร่อง อาการตกขาวเป็นโรคของสตรีโดยทั่วไปพบในการติดเชื้อของอวัยวะสืบพันธุ์ โรคเกี่ยวกับมดลูก และยังพบในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือมีธาตุร่างกายมีภาวะเสลดและชื้นมากเกิน


Infertility
ภาวะมีบุตรยาก 
หมายถึง สตรีในวัยเจริญพันธ์หลังจากแต่งงานหรือเคยมีบุตรแล้ว โดยมีชีวิตคู่เป็นปกติ ไม่ได้คุมกำเนิด และไม่มีปัญหาในด้านความสามารถในการมีบุตรของทางฝ่ายสามี แต่ไม่ตั้งครรภ์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป สาเหตุเกิดจากภาวะไตพร่อง ชี่ของตับติดขัด ภาวะเสลดคั่งค้างและชื้น เลือดคั่ง การทำหน้าที่ของระบบชงเริ่นและมดลูกผิดปกติ


Lower abdominal mass (in woman)
ก้อนในรังไข่ 
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากชี่ที่คั่งค้างและเสลดคขุ่นจับตัวขึ้นในรังไข่ ทำให้บริเวณข้างมดลูกเกิดก้อนที่มีลักษณะกลม ผิวเกลี้ยงและเนื้อนุ่ม โดยทั่วไปไม่ส่งผลต่อการมีประจำเดือนตามปกติ


Stony conglomeration
ก้อนในมดลูก 
ส่วนใหญ่เกิดจากชี่และเลือดที่คั่งค้างทำให้ในมดลูกเกิดเนื้องอกขึ้น มีอาการแสดงที่สำคัญคือ ประจำเดือนมาเร็วกว่าปกติ วันที่มีประจำเดือนมากกว่าปกติ ปริมาณประจำเดือนมากกว่าปกติ เป็นต้น


Prolapse of the uterus
มดลูกหย่อน 
สาเหตุจากชี่ของม้ามและไตอ่อนแอ ทำให้มดลูกเคลื่อนลงมาตามช่องคลอดกระทั่งโผล่ออกที่ปากช่องคลอด ขณะเดียวกันก็อาจทำให้ผนังด้านหน้าหรือด้านหลังของช่องคลอดบวมขึ้นด้วย


Other gynecological diseases
Pudendal itch
คันตามอวัยวะเพศ 
มีอาการคันรอบปากช่องคลอดและในช่องคลอด ในรายที่รุนแรงจะมีอาการทั้งคันและเจ็บ หรือมีตกขาวร่วมด้วย ส่วนใหญ่เกิดจากพิษร้อนชื้นไหลลงล่าง หรืออินพร่องทำให้เลือดเกิดภาวะแห้ง


Pudendal sore
ฝีที่ปากช่องคลอด 
เกิดอาการบวมเจ็บที่บริเวณปากช่องคลอดกระทั่งกลัดหนองมีน้ำหนองไหล หรือเกิดก้อนบวมขนาดเมล็ดถั่วที่บริเวณข้างปากช่องคลอด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพิษร้อนรุกเข้าหรือเกิดจากพิษเย็นจับตัวกันเป็นก้อนทำให้เกิดโรคขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้