บุคลากรคลินิกฯเข้ารับวัคซีน We Got Vaccinated

บุคลากรคลินิกฯเข้ารับวัคซีน We Got Vaccinated

บุคลากรของคลินิกฯ เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19​ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการและสังคมโดยรวม