งานกฐินพระราชทาน คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

งานกฐินพระราชทาน คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยมีคณะผู้บริหารของคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว นำโดย คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกฯ เข้าร่วมในพิธีด้วย มีจำนวนเงินถวายพระราชกุศลทั้งสิ้น 1,750,364.00 บาท