All contents

แพทย์จีน สวี เว่ย เจี๋ย หัวหน้าแผนกโรคมะเร็งแห่งโรงพยาบาลหลงหัว และทีมแพทย์จีนแผนกโรคมะเร็งหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ได้ให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการรักษารวมไปถึงวิธีการดูแลตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) โดย แพทย์จีน สวี เว่ยเจี๋ย หัวหน้าแผนกโรคมะเร็ง จากโรงพยาบาลหลงหัว

จัดโดย ชมรมวิชาการครอบครัวแพทย์แผนจีน วิทยากรโดย แพทย์จีนสวี เว่ยเจี๋ย(徐蔚杰主任中医师) หัวหน้าแผนกโรคมะเร็งโรงพยาบาลหลงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน

เชิญชวนผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรม "เสวนาภาษาหมอจีน" รับฟังข้อมูลความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ป้องกันไว้ก่อนเป็นโรค หรือเมื่อป่วยแล้วควรบำรุงและดูแลร่างกายอย่างไร

ต้อนรับคณะผู้บริหาร Longhua Hospital Shanghai University of TCM สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมห้องนิทรรศการสมุนไพรจีนหัวเฉียว และการจัดการคลังยาสมุนไพรจีนในประเทศไทย

คณะผู้บริหารและคณะแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช เยี่ยมชมหัวเฉียวศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร ณ อาคารคลังยา อ.ศรีสมาน จ.นนทบุรี

คณะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแพทย์จีน

งานสัมมนาแห่งปีเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย "การฝังเข็มรักษาโรคของศีรษะและใบหน้า" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ หวังเว่ย (Prof.Wang Wei)

โดย ศาตราจารย์ หวัง เว่ย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน และแปลบรรยายภาษาไทยโดย หมอจีน กนิษฐา ใจเย็น แพทย์จีนแผนกฝังเข็ม หัวเฉียวแพทย์แผนจีน

“การใช้ยาสมุนไพรจีนและหัตถการในการรักษาโรคทางกระดูก” โดย ศาสตราจารย์แพทย์จีนหวัง เหอ หมิง (Prof. Wang He Ming)

โดย ศาสตราจารย์แพทย์จีนหวัง เหอ หมิง (Prof. Wang He Ming) แพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคกระดูก ด้วยหัตถการแบบแพทย์แผนจีนและแบบหนานเส้าหลิน