การรักษาภาวะเสพติดสุราเรื้อรังด้วยวิธีแพทย์แผนจีน (Alcoholism)

最終更新: 22 Jul 2022  |  4421 ビューアー  | 

การรักษาภาวะเสพติดสุราเรื้อรังด้วยวิธีแพทย์แผนจีน (Alcoholism)

พิษสุราเรื้อรัง เป็นปัญหาใหญ่ทั้งในทางสังคมและทางการแพทย์ ผลของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายในระยะยาวนั้นรุนแรงโดยเฉพาะกรณีที่ดื่มมากหรือดื่มเป็นเวลานาน แอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อสมองและระบบประสาทที่ควบคุมพฤติกรรมและหน้าที่ของร่างกาย ขณะเดียวกันก็มีผลต่อตับและตับอ่อน ไม่มีส่วนใดของร่างกายที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ การอักเสบของระบบปลายประสาทที่ทำให้เกิดการมึนชา และการปวดกระเพาะอาหารจากการอักเสบของผิวกระเพาะอาหารเป็นสิ่งที่พบได้เสมอ ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย แอลกอฮอล์ยังมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันและลดความต้านทานต่อโรค สาเหตุที่แท้จริงของการติดสุราเรื้อรังนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่การที่ไม่สามารถจัดการปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ได้นั้นมักกระตุ้นให้เกิดการดื่มสุรา ดังนั้น การติดสุราเรื้อรังมักเกิดขึ้นในช่วงที่ชีวิตประสพปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์

หลักการรักษา

สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกการดื่มสุรานั้น สามารถเลือกใช้วิธีต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. การฝังเข็มระบบเส้นลมปราณ

ข้อบ่งชี้ : ติดสุราเรื้อรังและตั้งใจที่จะเลิกสุรา

2. การฝังเข็มหู

ข้อบ่งใช้ : ติดสุราเรื้อรังแต่ต้องการเลิกดื่ม

ข้อคิดเห็น :


ผู้ที่ดื่มสุรามาเป็นระยะเวลานานมักจะมีอาการจากการติดสุราเรื้อรังเช่น กระวนกระวาย

หงุดหงิด วิตกกังวล รู้สึกว่างเปล่าไม่มีความหมาย บางครั้งรู้สึกตัวสั่น เหงื่อออก มีภาพหลอน หรือชักกระตุกเมื่อหยุดดื่มทันที การรักษาด้วยการฝังเข็มแสดงให้เห็นถึงการบรรเทาอาการต่าง ๆ เหล่านี้อย่างได้ผล ดังนั้นจึงช่วยให้นักดื่มสามารถเลิกดื่มสุราได้

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy