ดูแลถูกจุดหยุดโรคผิวหนัง

ดูแลถูกจุดหยุดโรคผิวหนัง

โรคผิวหนังมีโรคอะไรบ้าง

•กลุ่มการอักเสบ
เป็นการติดเชื้อ (infection)

 

 

ไม่ติดเชื้อ (non-infection) 

 

 


 •กลุ่มที่มีรอยโรคผิวหนังร่วมกับอาการแสดงระบบอื่นๆ
ได้แก่ พันธุกรรม Autoimmune disease การใช้ยา สารพิษ หรือการมีสารมาสะสมที่ผิว

•กลุ่มเนื้องอก (Tumor) หรือกลุ่มการอักเสบ (Inflammation) - ในกลุ่มเนื้องอกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Line Official : @huachiewTCM
www.huachiewTCM.com