25 ปีแห่งความมุ่งมั่นสู่แพทย์แผนจีนต้นแบบ

  2560 -  ปัจจุบัน 

ความมุ่งมั่นสู่บริการที่ได้มาตรฐานสากล