ต้อนรับอาจารย์และนศ.คณะการแพทย์แผนจีน ปี 5 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ต้อนรับอาจารย์และนศ.คณะการแพทย์แผนจีน ปี 5 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาแพทย์จีนชั้นปีที่ 5  จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร อาคารคลังยาหัวเฉียวแพทย์แผนจีน โดยกิจกรรมที่ศึกษาดูงาน ได้แก่ โรงตากยาพลังงานแสงอาทิตย์ , การจัดการด้านคลังยา , ห้องนิทรรศการสมุนไพรจีน และอาคารแปรรูปสมุนไพร (เผาจื้อ) อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาการงานเภสัชกรรมสมุนไพรจีน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562