ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ในโครงการแปรรูปสมุนไพร ไทย - จีน

Last updated: 22 Jul 2022  |  3202 Views  | 

ต้อนรับคณะทำงานฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ในโครงการแปรรูปสมุนไพร ไทย - จีน

นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ได้ต้อนรับคณะทำงานของฝ่ายไทยและฝ่ายจีน
ในโครงการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้การแปรรูปสมุนไพรไทย - จีน 
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหัวเฉียว ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร
ถนนศรีสมาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

 

โดยโครงการนี้ เป็นโครงการที่เผยแพร่องค์ความรู้ และกระบวนการแปรรูปของเครื่องยาไทย - จีน
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของกรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขและวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และ คณะการแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
และคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว (หัวเฉียวแพทย์แผนจีน)

 

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy