เตรียมตัวอย่างไรก่อนมาหาหมอจีน

最終更新: 22 Jul 2022  |  34956 ビューアー  | 

เตรียมตัวอย่างไรก่อนมาหาหมอจีน

การปฏิบัติตัวก่อน / ขณะ / และหลังฝังเข็ม

การเตรียมตัวก่อนฝังเข็ม

1. เตรียมใจ   ผู้ป่วยความควรเตรียมใจมาจากบ้านก่อนมารักษาฝังเข็ม  หัตถการฝังเข็มคือการใช้เข็มแทงลงไปตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย  อาจเจ็บคล้ายมดกัดเมื่อเข็มผ่านผิว  และรู้สึกตึง  แน่น  หน่วง  ชา  กระตุก  หรือไฟฟ้าวิ่งบริเวณที่ฝังเข็ม  ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการฝังเข็ม  ผู้ป่วยควรเตรียมใจมาให้พร้อมเพื่อรับการรักษา  ไม่ควรวิตกกังวลหรือหวาดกลัวจนเกินไป  นอกจากนี้ผู้ป่วยจะต้องให้ความร่วมมือ  และเชื่อมั่นในตัวแพทย์ผู้รักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  และผลที่ดีในการรักษา2. การแต่งกาย   ผู้ป่วยควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย  ไม่รัดแน่นหรืออึดอัดจนเกินไป   เพื่อสะดวกในการพับเสื้อ กางเกงให้อยู่เหนือเข่าหรือข้อศอก  หรือเปิดเสื้อขึ้นเพื่อฝังเข็ม โดยทั่วไปแล้วห้องหัตถการฝังเข็มได้เตรียมชุดหรือผ้าให้ผู้ป่วยผลัดเปลี่ยนก่อนเพื่อความสะดวกในการรักษา  กรณีผู้ที่ต้องการฝังเข็มเสริมความงาม รักษาสิว ฝ้า บริเวณใบหน้า ไม่ควรแต่งหน้ามาจัดจนเกินไป  หากเป็นไปได้ควรเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางค์มาให้เรียบร้อยก่อนฝังเข็ม

3.การรับประทานอาหาร    ผู้เข้ารับการฝังเข็มควรรับประทานอาหารมาก่อนประมาณ 1-2 ชั่วโมง และไม่ควรรับประทานอาหารอิ่มจนเกินไป หากเพิ่งรับประทานอาหารอิ่มมาใหม่ ๆ ควรนั่งพักประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ท้องไม่แน่น  แล้วจึงเริ่มฝังเข็มได้  ผู้ป่วยห้ามอดอาหารก่อนมาฝังเข็ม  เพราะขณะฝังเข็มร่างกายต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติ  หากผู้ป่วยไม่ได้รับประทานอาหารมา  อาจเกิดอาการหน้ามืดเวียนหัว  จะเป็นลม  หรือที่เรียกว่าอาการเมาเข็ม4. ความสะอาดของร่างกาย   ก่อนมาฝังเข็มผู้ป่วยควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายมาให้เรียบร้อย  โดยเฉพาะบริเวณที่จะทำการฝังเข็ม  เช่น  มือ  เท้า  เพื่อลดความเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย  อย่างไรก็แล้วแต่ก่อนที่แพทย์จะฝังเข็ม แพทย์จะใช้สำลีแอลกอลฮอลล์เช็ดบนจุดฝังเข็มก่อนทุกครั้งเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

5.การพักผ่อน  ก่อนผู้ป่วยจะมาฝังเข็มควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ  หลังออกกำลังกายหรือภารกิจที่รีบร้อน  ผู้ป่วยควรนั่งพักให้หายเหนื่อย  จนอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต(สัญญาณชีพต่าง ๆ ) เข้าสู่ภาวะปกติก่อนแล้วจึงเริ่มฝังเข็มได้ขณะฝังเข็ม

1. ขณะฝังเข็มผู้ป่วยควรทำใจให้สบาย  ไม่วิตกกังวลหรือหวาดกลัวจนเกินไป  ผ่อนคลายร่างกายไม่ให้กล้ามเนื้อไม่เกร็งตึง  ความรู้สึกเจ็บ ตึง หน่วง ชา  ไฟฟ้าวิ่ง เป็นเรื่องปกติระหว่างฝังเข็ม 

2. หากผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดมากเกินไป  หรือมีความรู้สึกผิดปกติอย่างอื่นอย่างใด เช่น  เวียนศีรษะ  หน้ามืด  เหงื่อแตก  มือเท้าเย็น ให้รีบแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้ทำการแก้ไขอย่างทันท่วงที

3. ขณะที่มีเข็มอยู่บนร่างกายผู้ป่วยห้ามขยับตัวโดยพลการ  เพราะอาจทำให้เข็มงอ  กล้ามเนื้อเกร็ง เคล็ดยอก  เข็มติดดึงออกยาก  ผู้ป่วยที่รมยา หากขยับตัวอาจทำให้ไฟรมยาร่วงถูกตัวผู้ป่วย  เกิดเป็นแผลพุพองได้

4. ผู้ป่วยห้ามดึงเข็มออกเอง  หากรู้สึกเจ็บปวดบริเวณเข็มให้แจ้งแพทย์เพื่อปรับความลึกและทิศทางของเข็ม  หากเข็มหลุด  ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทราบการปฏิบัติตัวหลังฝังเข็ม

1.ผู้ป่วยที่นอนคว่ำหน้าเป็นเวลานาน  เมื่อถอนเข็มหมดแล้ว  ควรนอนหงายพักผ่อนเป็นเวลา5-10 นาที ก่อนลุกจากเตียง

2.หากผู้ป่วยรู้สึกปวดขัดบริเวณจุดที่ฝังเข็ม สามารถบอกแพทย์ผู้รักษาให้ทำการแก้ไขได้

3. หลังจากฝังเข็มเสร็จ  ผู้ป่วยสามารถขับรถ  อาบน้ำ(ควรเว้นระยะเวลาสองชั่วโมงจึงอาบน้ำได้)  ทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้ปกติโดยไม่จำเป็นต้องกลับไปนอนพักที่บ้านแต่อย่างใด   ผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึกอ่อนเพลีย  ปวดเมื่อยเนื้อตัวคล้ายจะเป็นไข้  สามารถรับประทานยาแก้ปวดลดไข้เองได้  ดื่มน้ำมาก ๆ  อาการดังกล่าวสามารถหายไปเองได้หลังจากนอนหลับพักผ่อน

4. หากทำการรักษาด้วยการครอบแก้ว  หลังจากครอบแก้วห้ามดื่มน้ำเย็น  ห้ามโดนลม  ห้ามตากแอร์ และห้ามอาบน้ำ  หลัง3-4ชั่วโมงจึงจะอาบน้ำได้ 

5. การรักษาด้วยการฝังเข็ม สามารถทำควบคู่กับการรักษาอย่างอื่นร่วมไปด้วยได้  เช่น  กายภาพบำบัด  การรับประทานยาแผนปัจจุบัน  โดยไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด

ข้อห้ามและข้อควรระวังในการฝังเข็ม

1.ผู้ที่ตื่นเต้นหวาดกลัวจนเกินเหตุ  ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยจากการออกกำลังกายมาอย่างหนัก  ควรเว้นการฝังเข็มไปก่อน

2.ผู้ที่เพิ่งรับประทานอาหารมาอิ่มเกินไป  ควรนั่งพักให้อาหารย่อยก่อนสักครู่  หรือผู้ที่หิวจนเกินไป  ควรหาอาหารรับประทานรองท้องก่อนจึงจะฝังเข็มได้   สตรีที่มีประจำเดือนมาในวันแรก  หรือมีประจำเดือนมามาก ควรเว้นการฝังเข็มไปก่อนจนกว่าประจำเดือนจะน้อยลงหรือพ้นช่วงประจำเดือน

3.ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด  รับประทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด  ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อน  เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการรักษาให้มากขึ้น

4.ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker)  ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อน


แผนกฝังเข็ม คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

1. ฝังเข็มเจ็บไหม อันตรายหรือไม่


2. ฝังเข็มรักษาโรคได้อย่างไร ?

3. การฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า Electro-Acupuncture


4. การรมยาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy