ผลการรักษา ก้อนถุงน้ำบนข้อมือ

ผลการรักษา ก้อนถุงน้ำบนข้อมือ

ข้อมูลผู้ป่วย (Identification data)

รายการข้อมูลผู้ป่วย
รหัสผู้ป่วยHN 181XXXX
ชื่อ นางสาวณัฏฐวดี  XXX
วันที่เข้ารับการรักษา4 กันยายน 2561
เพศหญิง
อายุ36 ปี
ประวัติการเจ็บป่วย (History taking) 
อาการสำคัญ (Chief complaint) บนหลังข้อมือขวามีก้อนถุงน้ำ
ขนาด 1.5x1.5 cm. นาน 7 เดือน
และขนาดใหญ่เห็นชัดเจน 1 เดือน
ประวัติปัจจุบัน
(Present illness)
จากการซักประวัติ
ไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน


ประวัติอดีต
(Past history)

  • ปี 2546 มิถุนายน ผู้ป่วยเคยมอเตอร์ไซค์ล้ม หลังข้อมือขวาไถลไปกับพื้นถนน  

  • ปี 2546 ตุลาคม ผ่าตัดก้อนถุงน้ำบนหลังข้อมือขวา

  • ปฏิเสธประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร ปฏิเสธโรคประจำตัวอื่น


การตรวจร่างกาย (Physical Examination) 
ลิ้นแดงมีฝ้าขาวเหลือง ชีพจรตึง


การรักษา
(Treatment)
  • ฝังเข็มรมยา
  • นวดทุยหนา
  • พอกยา Xiao Zhong Gao
    (消肿膏) และกดทับด้วยเหรียญใช้ผ้าพันกดก้อนไว้
แพทย์จีนผู้ทำการรักษา
และบันทึกผล

แพทย์จีน หลี่ ฮั่นเฉิน

แผนกกระดูกและทุยหนา
คลิกอ่านรายละเอียดข้อมูลแพทย์


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจรักษา
ด้วยวิธีการแพทย์แผนจีน
(กรุณาคลิกลิงค์
ที่ข้อมูลด้านขวา)


ฝังเข็มรมยาพอกยา Xiao Zhong Gao (消肿膏) และผ้าพันรัด

ผลการรักษา (Progression note)
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 – 17 กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เฉลี่ยอาทิตย์ละ 4 วัน/สัปดาห์ โดยครั้งที่ 4 ก้อนถุงน้ำที่ข้อมือเริ่มยุบชัดเจนและยุบลงอย่างต่อเนื่อง


*หมายเหตุ : รูปภาพทั้งหมดได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยแล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE @ : @huachiewtcm

Hotline : 095-884-3518