จฺหวีฮวา (菊花) - ข้อมูลสมุนไพรจีน

จฺหวีฮวา (菊花)  - ข้อมูลสมุนไพรจีน

จฺหวีฮวา (菊花) คือ ช่อดอกแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chrysanthemum morifolium Ramat. วงศ์ Asteraceae (Compositae)

ชื่ออื่น ๆ  
ดอกเบญจมาศ (ไทย) จฺหวีฮวา (จีนกลาง) เก๊กฮวย (จีนแต้จิ๋ว) Chrysanthemum Flower, Chrysanthemi Flos


ฤทธิ์ของยาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนจีน
มีรสหวาน ขม เย็นเล็กน้อย เข้าสู่เส้นลมปราณปอดและตับ  กระจายลมและลดความร้อน สงบตับช่วยให้มองเห็นชัดขึ้น และขับพิษขนาดและวิธีใช้  ต้มรับประทาน 5-10 กรัม


* ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวังในการใช้ *
-


เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของคลินิกหัวเฉียวแผนแพทย์จีน
ใช้เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชน
ห้ามคัดลอกในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี