5 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนัง (The caution for dermatologic patients)

5 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนัง  (The caution for dermatologic patients)


 1. หลีกเลี่ยงการเกา หรือเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง เช่น แอลกอฮอล์ เมนทอล การบูร
น้ำหอม น้ำร้อนจัด และ
หลีกเลี่ยงการใช้สบู่ก้อน ผงซักฟอก        

-   Avoid scratching or stimulus that can cause the irritation such as alcohol,

menthol, camphor, 
fragrance, extremely hot water, detergent and bar soap.         
        


  


 2.อาหารที่ควรงด-หลีกเลี่ยง : เนื้อแพะ เนื้อวัว อาหารทะเล ของที่มีรสเผ็ดร้อน เห็ดต่างๆ หน่อไม้ อาหารแสลงเช่นของหมักดอง อาหารแปรรูปต่างๆ                

-  Avoid or stop eating: goat meat, beef, seafood, spicy food, mushroom, bamboo

shoot, injurious food such as fermented food, transformed food.


  
               


 3.อาหารที่สามารถรับประทานได้ : เนื้อหมู เนื้อห่าน อาหารสดใหม่ ผักผลไม้สดที่มีวิตามินซี    

- You can eat pork, goose meat, fresh food and fruit which Vitamin-C included.

  

                     

 4.เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนกับผิวหนัง เช่น สบู่ที่มีฤทธิ์ค่อนไปทางกรด  สบู่-แชมพูผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

-  Select product s which are gentle to skin such as acidic soap, soap and shampoo

for children. 

 5.หากใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือยาทาที่ไม่เคยใช้ ควรทดสอบการแพ้ก่อนการใช้

-  If you would like to use any new products, the allergy test would be

recommended.

 
   


 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม  
โรคเฉพาะทางด้านผิวหนัง และการรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนจีน