อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED

คลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน ได้จัดโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED แก่พนักงานของทางคลินิกฯ เพื่อฝึกฝนทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นกลับและมีชีวิตกลับมาเป็นปกติได้ดังเดิม หรือทุพพลภาพน้อยที่สุด รวมทั้งเพิ่มทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน อันเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรให้สามารถมีส่วนช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยโครงการนี้ ได้ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมแก่พนักงานของทางคลินิกฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี