ภาวะมีบุตรยากในสตรี (Infertility)

ภาวะมีบุตรยากในสตรี (Infertility)

ภาวะนี้ถือว่า การที่หญิงไม่สามารถตั้งครรภ์หลังแต่งงานกับผู้ชายที่ปกติในระยะ 3 ปี หรือเกินกว่านั้นหรือไม่ตั้งครรภ์อีกหลังจากเคยมีบุตรแล้วหลายปีจัดว่าอยู่ในภาวะมีบุตรยาก

 
การวิเคราะห์แยกกลุ่มอาการโรค

ภาวะมีบุตรยาก แบ่งเป็น 4  ประเภท
1. ไตพร่อง
2. เลือดพร่อง
3. มดลูกมีความหนาว เย็น  (Retention of Cold in the Uterus)
4. มีการคั่งของเลือดและเสมหะ 

จุดที่แพทย์จีนเลือกใช้ในการฝังเข็มรักษา มักเป็น จุดในเส้นลมปราณ เญิ่น ตับ ไต และม้าม


 

1. ไตพร่อง

อาการ: มีภาวะมีบุตรยากร่วมกับประจำเดือนผิดปกติ มาน้อย สีเข้ม ปวดหลัง อ่อนเพลีย ขาไม่มีแรง วิงเวียน .

ลิ้น       ฝ้าขาว

ชีพจร   ลึกและเบา (Chen Rou Mai  沉弱脉)

หลักการรักษา: บำรุงชี่ของไต เพื่อควบคุมเส้นลมปราณ ชง เญิ่น

เพื่อเสริมความแข็งแรงต่อม้ามบำรุงอินและควบคุมประจำเดือน  .2. เลือดพร่อง

อาการ: มีภาวะมีบุตรยากร่วมกับประจำเดือนมาน้อย สีจาง หน้าซีดออกเหลืองเล็กน้อย ไม่มี

แรง หมดอาลัยตายอยาก มึน วิงเวียน  ศีรษะ

ลิ้น     ตัวลิ้นขาว ฝ้าบาง

ชีพจร   จม และเป็นเส้นด้าย( Chen Xi Mai 沉细脉)

 
หลักการรักษา: บำรุง (Tonify and replenish) essence และเลือด เพื่อควบคุมเส้นลมปราณ ชงและเญิ่น3. ความหนาวเย็นคั่งมดลูก

อาการ  :  ประจำเดือนมาช้า ปริมาณไม่มากสีคล้ำ ปวดเนื่องจากความเย็นที่

ท้องน้อย ตัวเย็นมือเท้าเย็น ปัสสาวะใส ปริมาณมาก

ลิ้น       ตัวลิ้นซีด ฝ้าบาง

ชีพจร   ลึก ช้า (Chen Chi Mai  沉迟脉)

หลักการรักษา : เพิ่มความอบอุ่นแก่มดลูกเพื่อขับไล่ความเย็น ปรับการทำงานของระบบสืบพันธุ์ให้ดีขึ้น

จุดเสริม

1. ประจำเดือนมาล่าช้า  

2. ปวดเมื่อยหลังและขารู้สึกไม่มีแรง 


4. การคั่งของเสมหะและเลือด

อาการ : มีบุตรยาก ประจำเดือนมาช้า  ประจำเดือนเป็นก้อนเลือด ไหลออกไม่สะดวก แน่นในหน้าอกและท้อง กระสับกระส่ายไม่เป็นสุข  หรืออ้วน เวียนศีรษะ ใจสั่น ตกขาวจำนวนมาก สีเข้มเหนียว   

ลิ้น       คล้ำดำ จุดเลือดบนตัวลิ้น  

ชีพจร   ลื่นหรือเป็นคลื่น (Hua Mai滑脉)

หลักการรักษา กำจัดเสมหะ และขจัดการอุดตันจุดเสริม

1. การไหลออกของประจำเดือนติดขัด  

2. แน่นหน้าอกและท้อง  

3. ประจำเดือนมาเป็นก้อนเลือดปริมาณมาก 

4  ตกขาวปริมาณมาก  


การฝังเข็มมีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้ร่วมกับการรักษาโดยใช้สมุนไพร ผู้รับการรักษาควรหลีกเลี่ยงการมีอารมณ์ฉุนเฉียว (emotional upsets) หรือมีเพศสัมพันธ์มากเกินไป พักผ่อนให้เพียงพอและดำเนินชีวิตตามปกติ (lead an orderly life and get appropriate rest)