เหรินเซิน 人参 : ข้อมูลสมุนไพรจีน

เหรินเซิน 人参 : ข้อมูลสมุนไพรจีน

เหรินเซิน (人参)   คือ รากและลำต้นใต้ดินแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panax ginseng  C. A. Mey. วงศ์ Araliaceae

ชื่ออื่น ๆ โสมคน (ไทย) เหรินเซิน (จีนกลาง) หยิ่งเซียม (จีนแต้จิ๋ว) Ginseng, Ginseng Root, Ginseng Radix et Rhizoma


ฤทธิ์ของยาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนจีน
มีรสหวาน ขมเล็กน้อย อุ่นเล็กน้อย เข้าสู่เส้นลมปราณม้าม ปอด หัวใจ และไต

1. เหรินเซิน : บำรุงหยวนชี่ได้ดีมาก บำรุงม้ามและปอด เสริมสารจินบำรุงเลือด สงบจิตใจและบำรุงสมอง

2. เซิงไซ่เซิน : บำรุงชี่ได้ดี เสริมสารจิน บำรุงม้ามและปอด

3. หงเซิน : อุ่น บำรุงหยวนชี่ได้ดีมาก บำรุงชี่เพื่อควบคุมเลือด


ขนาดและวิธีใช้  3-9 กรัม ต้มแยกจากตัวยาอื่น แล้วจึงนำไปผสมกับยาที่ต้มเสร็จ หรือบดเป็นผงรับประทานครั้งละ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง

* ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวังในการใช้ * 
ไม่ควรใช้ร่วมกับหลีหลู (藜芦) และ อู่หลิงจือ (五灵脂)


เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของคลินิกหัวเฉียวแผนแพทย์จีน
ใช้เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้แก่ประชาชน
ห้ามคัดลอกในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี