ข้อมูลความรู้เพื่อดูแลสุขภาพ

การฝังเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบดั้งเดิม แพทย์จีนจะอาศัยการเลือกจุดฝังเข็มและเทคนิคการกระตุ้นเข็มตามสาเหตุและการวิเคราะห์แยกกลุ่มอาการโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน เนื่องจากเป็นโรคที่มีความหลากหลายทั้งอาการ ความรุนแรง การดำเนินของโรคและภาวะแทรกซ้อน ซึ่งขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคและสภาพพื้นฐานของผู้ป่วยแต่ละราย

ลักษณะพิเศษของโรคจ้งเฟิง คือ เกิดอาการฉับพลันชัดเจน จากหลายสาเหตุ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีลักษณะคล้ายกับลมในธรรมชาติ ซึ่งเคลื่อนไหวเร็วและเปลี่ยนแปลงง่าย คำว่า 中แปลว่า ถูกกระทำ และ 风แปลว่า ลม จ้งเฟิง โดยรูปศัพท์จึงหมายถึง โรคที่ถูกกระทำโดยลม โรคจ้งเฟิงจัดเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้น ๆ ของการแพทย์จีน และยังเป็นโรคที่ได้ชื่อว่า “สามสูงในหนึ่งเดียว (三高一多)” คือ เป็นโรคที่มี อัตราการเกิดโรคสูง อัตราตายสูง และอัตราพิการสูง

โรคหลอดเลือดสมอง เรียกในการแพทย์แผนจีนว่า “จ้งเฟิง” (中风 ZhongFeng) ในหมู่ชาวตะวันตกมักเรียกกันติดปากว่า “stroke” ในทางการแพทย์ แต่เดิมเรียกว่า “อุบัติเหตุหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular accident หรือ CVA” แต่ปัจจุบัน เรียกใหม่ว่า “โรคหลอดเลือดสมองcerebrovascular disease หรือ CVD” ซึ่งเป็นโรคที่คนไทยเรียกกันติดปากโดยทั่วไปว่า “อัมพาต หรือ อัมพฤกษ์”

การมีประจำเดือนเป็นสิ่งคู่กันสำหรับผู้หญิง ดังนั้นเมื่อประจำเดือนผิดปกติจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้ โดยหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนผิดปกติ คือ ภาวะที่มีเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ในทางศาสตร์การแพทย์แผนจีน เรียกว่า “เปิงโล่ว”

ภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม เป็นอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่พบบ่อย โดยส่วนใหญ่มักเกิดอาการหลังจากเป็นโรคเบาหวานนานมากกว่า 10 ปี แต่อาจเกิดช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นกับการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ละราย

หมอจีนแนะนำเมนูอาหารที่มีสมุนไพรจีนบำรุงชี่ (Qi) ในผู้ที่อยู่ในกลุ่มชี่พร่อง (QiXu : 气虚)  "ซันเย่า" (ShanYao: 山药) หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า "ห่วยซัว" มีสรรพคุณในการบำรุงชี่ม้าม จากการศึกษาพบว่าในซันเย่ามีสารที่ช่วยในการกระตุ้นระบบการย่อยอาหาร เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานสุขภาพของร่างกายที่จัดอยู่ในกลุ่มชี่พร่อง โดยเฉพาะชี่ม้ามพร่อง ควรเลือกรับประทานซันเย่า โดยสามารถนำซันเย่าไปตุ๋นเป็นน้ำแกงไก่ได้ค่ะ

เป็นภาวะฉุกเฉิน  มีลักษณะสูญเสียความรู้สึกทันที  หรือ อัมพาตครึ่งชีก  พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว หนังตาตก  พยาธิสภาพมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคล้าย “ลม” โดยก่อนมีอาการของโรค ผู้ป่วยมักมีอาการนำคือ เวียนศีรษะและชาแขนขา อ่อนเพลีย จิตใจกระสับกระส่าย

โรคแผลในกระเพาะอาหารเป็นเหมือนภัยเงียบที่คอยบั่นทอนสุขภาพ หากละเลยไม่ให้ความใส่ใจดูแลสังเกตอาการของตนเอง อาจทำให้ความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้น และอาจถึงแก่ชีวิตได้

เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการปวดที่รักษาให้หายได้ยาก มีการรักษาหลายวิธีการ แต่ก็มักจะได้ผลไม่ดี ทำให้ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งไม่สามารถทุเลาจากอาการปวดได้ แม้จะได้รับการรักษาอย่างเต็มที่แล้ว ผู้ป่วยหลายรายต้องมีอาการปวดอย่างรุนแรงติดตัวไปตลอดชีวิต

อาการชา เหมือนมีเข็มทิ่ม แสบร้อนที่นิ้วมือทั้งห้าโดยเฉพาะนิ้วชี้และนิ้วกลาง ไม่สามารถกำมือได้  ปวดทั้งแขนจนถึงไหล่ หรือมือบวม อาการมักจะเป็นมากตอนกลางคืน  ความรุนแรงแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย

พื้นฐานสุขภาพร่างกาย (TiZhi : 体质) คือ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ที่ถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์ โดยปัจจัยที่ถ่ายทอดจากบิดามารดาและปัจจัยหลังคลอดที่ได้รับขณะดำรงชีวิต ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบของการกำหนดรูปร่าง ลักษณะ และสภาวะสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ภาวะอ้วนลงพุง ระดับไขมันผิดปกติในเลือด ความดันโลหิตสูง และระดับน้ำตาลสูงในเลือด จัดอยุ่ในกลุ่มอาการเมตาบอลิก ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพในสังคมยุคใหม่

ความผิดปกติของการได้ยิน สาเหตุจากโรคต่างๆ หูอื้อจะมีเสียงความถี่สูงคล้ายเสียงแมลง หรือเสียงความถี่ต่ำคล้ายเสียงเครื่องจักรในหู ส่วนหูหนวกจะสูญเสียการได้ยินอย่างสิ้นเชิง

การเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาการมีรอบเดือนผิดปกติกว่าที่ควรจะเป็น ปริมาณเลือดและหรือสีของเลือดผิดปกติร่วมด้วย

อัมพาตของเส้นประสาทใบหน้า หรือBell’s palsy เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทใบหน้าจนทำให้เกิดอัมพาตของเส้นประสาทใบหน้าจากพยาธิสภาพของระบบประสาทส่วนปลายขึ้น

เมื่อเรานอนไม่หลับ ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราเกือบจะทั้งหมด อีกทั้งยังทำให้การทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย โดยเฉพาะ สมองของเราหย่อนสมรรถภาพลง

ในช่วงชีวิตของคนเราต้องประสบอาการปวดศีรษะอย่างน้อยหนึ่งครั้ง สาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะมีหลากหลาย ทั้งจากความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม

สาเหตุของโรคมักเกิดจากการใช้งานเกินกำลัง ทำให้เกิดบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อของเอ็นในบริเวณข้อศอก มักพบในนักกีฬาเทนนิส พนักงานพิมพ์ดีด ยกหิ้วของหนัก

อาการที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ แผนกผู้ป่วยนอกบางแห่งอาจมีถึงร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ อาการปวดหลังอาจเป็นเล็กน้อย แล้วหายเองได้ แต่มีบางรายที่ต้องผ่าตัด

ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนอธิบายว่ารอยโรคเกิดขึ้นที่เส้นทางเดินลมปราณและเส้นเอ็น มักเกิดในช่วงอายุห้าสิบปี เจิ้งชี่ไม่พอ จิงเว่ยพร่อง ไหล่มีการกระทบลมเย็น หรือมักนอนตะแคง เมื่อทางไหลเวียนของเส้นลมปราณถูกกดทับเป็นระยะเวลานาน ทำให้เลือดลมติดขัดก่อให้เกิดอาการปวดหรือชา

อาการผมร่วง หมอจีนจะเรียกว่า “ฝีโกนผม” มีลักษณะเกิดอย่างฉับพลันบริเวณที่หนังศีรษะ ผมหลุดร่วงเป็นแห่งๆ มีลักษณะกลมบ้างวงรีบ้างหรือเป็นหย่อมๆ คล้ายแผนที่ มีขนาดใหญ่เล็กไม่แน่นอน บริเวณขอบของเส้นผมชัดเจน หนังศีรษะบริเวณนั้นยังดูเป็นปกติหรือดูล้านลื่นและอ่อนนุ่ม หากเกิดอาการร่วงติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจเกิดการร่วงจนแทบจะทั้งศีรษะเลยก็มี

สาวงามย่อมมีเคล็ดลับของสาวงาม “หลินจื้อหลิง”สาวงามอันดับ 1 แห่งไต้หวันมีเคล็ดลับเฉพาะตัวในด้านดูแลความงามและได้มาเปิดเผยเคล็ดลับความงามตั้งแต่ผมจรดเท้าให้ทุกท่านได้ลองนำไปทำตามเธอดู

ฝ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์ เช่น ภาวะเครียด เหนื่อยเกินไป ใช้พลังงานมาก พักผ่อนไม่พอ สีฝ้าจะเข้มขึ้นและแผ่ขยายออก ต่อเมื่อสุขภาพฟื้นฟู ฝ้าจะค่อยๆจางลงไปหรือหายไปเองได้

การบาดเจ็บของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ สาเหตุจากเส้นเอ็นบริเวณข้อมือและนิ้วมือใช้งานหักโหมจนทำให้เกิดอาการบาดเจ็บสะสมเรื้อรัง

การแพทย์แผนจีนรู้จักโรคมะเร็งปอดจากสาเหตุและกลไกการเกิดโรคที่สำคัญ ได้แก่ พลังชี่และเลือดพร่องลง, พลังชี่และเลือดติดขัด, เสมหะอุดกั้นในปอด, พิษจากเสียชี่เข้ามากระทบ, เส้นลมปราณปอดถูกทำลาย

ผู้หญิงวัยทำงานมีอาการของโรคออฟฟิศซินโดรมกันมากขึ้น หลายคนมีภาวะประจำเดือนมาน้อย มาช้าหรือประจำเดือนไม่มาเป็นเวลานาน อ้วน ขนดก เวียนศรีษะและแน่นหน้าอก

“บ๊ะจ่าง” เป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอย่างหนึ่ง ตั้งแต่ข้าวเหนียวที่ช่วยบำรุงชี่และม้าม ใบไม้ที่นำมาห่อ รวมทั้งพุทราจีน เกาลัด แปะก๊วย ถั่วต่างๆ ล้วนเป็นยาจีนเพื่อบำรุงร่างกาย

เป็นการกระตุ้นระบบไหลเวียนของชี่และเลือดทำให้ผิวหน้าเปล่งปลั่ง ใบหน้ากระชับ ชะลอริ้วรอย ผิวพรรณผ่องใส และยังสามารถรักษาอาการบางอย่างตามคุณสมบัติของจุดฝังเข็มนั้นได้อีก เช่น รักษาสิว ฝ้า อาการนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ

การใช้ยาสมุนไพรจีนเพื่อการรักษาโรคนั้น หากใช้ถูกกับโรคจะให้คุณ หากใช้ผิดจะให้โทษ ดังนั้นการใช้ยาบางชนิดจำเป็นต้องระมัดระวังในการใช้ เพื่อไม่ให้เกิดโทษต่อร่างกาย

คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ ? สีหน้าหมองคล้ำไม่สดใส เสินไม่สดชื่น ปวดเมื่อยตัว ชอบนอน ปลายมือปลายเท้าเย็น ขี้หนาว อ่อนเพลีย

แพทย์แผนจีนให้ความสำคัญกับวิธีต้มยาเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิธีต้มยาสมุนไพรจีนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประสิทธิผลในการรักษาโรคของตำรับยาในการเตรียมยาให้มีคุณภาพและยาที่ต้มเกิดผลสูงสุดในการรักษา

ข้าวเหนียวมะม่วง แม้จะเป็นของอร่อย แต่ถ้ากินมากเกินไป ก็อาจจะทำให้ร้อนใน เจ็บคอ ปวดหัว ท้องผูก แต่รู้หรือไม่ว่า ถ้ากินแต่พอดี เราก็จะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากข้าวเหนียวมะม่วง

ความชื้นมีคุณสมบัติหนักและขุ่นสกปรก โรคที่เกิดจากความชื้นทำให้ร่างกายมีอาการที่แสดงออกมา เช่น ปวดหัวตัวหนัก แขนขาหนักล้า ผื่นคัน เท้าบวม แน่นหน้าอก ตกขาวมาเยอะผิดปกติ

ศาสตร์ความงามด้วยวิธีการแพทย์ เป็นการผสมผสานวิธีการที่หลากหลายในด้านการเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ ซึ่งสามารถทำให้โครงสร้างที่มีมาแต่กำเนิดให้เปลี่ยนใหม่ตามที่ต้องการหรือลดปมด้อยที่ผิดปกติด้วยวิธีการผ่าตัด ส่วนการเสริมความงามด้วยวิธีการรักษา หมายถึง การใช้วิธีการใช้ยาภายนอกและภายใน ซึ่งสามารถช่วยทำให้ดีขึ้นทั้งผิวพรรรณและสุขภาพ เมื่อสุขภาพดีจากภายในย่อมจะดูดีได้ทางภายนอก

"เลือด" เป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานของจิตใจ ถ้าร่างกายมีเลือดเพียงพอก็จะทำให้จิตใจแจ่มใส แต่ถ้าเลือดที่หัวใจและตับพร่อง ก็จะทำให้ใจสั่น นอนไม่หลับ หงุดหงิด

ใบหน้า สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของเลือดได้ เช่น หากมีเลือดพร่อง (เลือดน้อย) ใบหน้าก็จะซีด มีสีอมเหลือง ปากซีด มือเท้าชา ผมบาง ผิวแห้ง

เมื่อระดับฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติ ผู้หญิงเรามักจะรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ขี้หงุดหงิด โมโหง่าย และมีอาการวิงเวียนศรีษะ

ศาสตร์การนวดของแผนจีนที่มีมาอย่างยาวนาน โดยแพทย์แผนจีนจะใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการกด การคลึง การถู การบีบ การดีด หรือการคลึงตามจุดต่างๆ ของเส้นลมปราณบนร่างกาย เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนไปตามอวัยวะต่างๆ ได้ดีขึ้น

อาหาร สามารถช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอ ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย ดังนั้น การทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค

การเช็ดถูบริเวณหน้าอกและแผ่นหลัง จะมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกัน และส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนนาน